مهربانو تارا

09030495239

info@parivarbeauty.com

تخصص: دستیار رنگ 

 

تجربه کار حرفه ای: 4 سال

مدارک فنی :

دارای کارت بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

Template Design:Dima Group