مهربانو یگانه

09030495239

info@parivarbeauty.com

تخصص: رنگ و میکاپ

تجربه کار حرفه ای :10 سال

مدارک فنی:

دارای کارت بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دارای گواهینامه مهارت متعادل سازی چهره زنانه (آرایش صورت)

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

دارای گواهینامه مهارت پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

دارای گواهینامه آموزش بهداشت اصناف

دارای گواهینامه مهارت آرایشگر موی زنانه

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

دارای گواهینامه آرایش و پیرایش زنانه

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

دارای گواهینامه پیرایشگر موی زنانه

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )

Certificate of participation for participating in make up course

 

Template Design:Dima Group