مهربانو آریان

09030495239

info@parivarbeauty.com

تخصص: شینیون

تجربه کار حرفه ای : 6  سال

مدارک فنی:

دارای کارت بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دارای گواهینامه مهارت پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

 ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

دارای گواهینامه مهارت متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت )

( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

Certificate of colour cut make up bride hairup colour and design prescribed course.

 

Template Design:Dima Group