مهربانو اهورا

09030495239

info@parivarbeauty.com

تخصص: پاکسازی صورت

تجربه کار حرفه ای:2.5 سال

مدارک فنی:

دارای گواهینامه ایمنی و بهداشت ( کاربر ماساژ)

(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

Certificate of course completion  for the skincare( hair & skin)

Certificate of course completion  for the mesotherapy & platelet rich plasma

دارای گواهینامه کاربر portal

( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 

Template Design:Dima Group