مهربانو گلرو

09030495239

info@parivarbeauty.com

 تخصص: رنگ و کوتاهی مو

 


تجربه کار حرفه ای : 6  سال
مدارک فنی:
دارای کارت بهداشت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دارای گواهینامه مهارت آرایشگر موی زنانه
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)        
دارای گواهینامه مهارت آرایشگر ناخن
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
دارای گواهینامه مهارت پیرایشگر موی زنانه
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
دارای گواهینامه مهارت پیرایشگر ابرو وصورت زنانه
 ( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
دارای گواهینامه مهارت متعادل ساز چهره زنانه
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
دارای گواهینامه مهارت کلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)
دارای گواهینامه مهارت آرایش و پیرایش زنانه
( سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور)

 

Template Design:Dima Group