ماهک

09030495239

info@parivarbeauty.com

سمت: مسوول و ناظر فنی
تجربه کار حرفه ای: 9سال
مهارت ها و مدارک:
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت
( دانشگاه آزاد سیرجان)
مهارت های هفت گانه کامپیوتر
دارای مدرک دیپلم آرایشگری

Template Design:Dima Group