اخبار

09030495239

info@parivarbeauty.com

بازدید 10 عروس زیبای پری وار 98/11/30 ساعت 15:00 الی 16:00

منتظر حضورگرمتان هستیم.

اطلاعات بیشتر:09030495239

بازدید عروس زیبای پری وار 98/11/26 ساعت 15 و 16 در زیبایی پری وار 

جشن زمستانه بارشیک

ویژه باشگاه مشتریان یازدهم بهمن.

رزرو از طریق سایت barshic.com

بازید عروس زیبای پری وار شنبه 98/11/26 ساعت 15 و 17 در زیبایی پری وار

هنرمند میکاپ:شایگان

هنرمند شنییون: اریان

خروج عروس زیبای پری وار 22 بهمن ساعت 16

 

با توجه به استقبال بی نظیر خدمات زیبایی پری وار ،این مجموعه در روز های پیش از نوروز به صورت سه شیفت اماده خدمت رسانی ب شما مهربانوان هشهری می باشد.

بازید عروس زیبای پری وار شنبه 98/11/26 ساعت 15 و 17 در زیبایی پری وار

هنرمند میکاپ:شایگان

هنرمند شنییون: اریان

بازدید عروس زیبایی پری وار 98/11/10 ساعت 15:00 و 16:00 زیبایی پری وار 

به دلیل دقت کار احیا و صافی ،شهر زیبای پری وار تنها تا 10 اسفند به در خواست این خدمات پاسخ مـثبت می دهد.

جهت مشاوره و رزرو با شماره 0903495239 تماس بگیرید.

Template Design:Dima Group