جدید ترین لاین پریوار

09030495239

info@parivarbeauty.com

لاین ماساژ جدید ترین لاین پریوار است  

شامل 17 مدل ماساژ میباشد 

1. ماساژ هربال

2. ماساژ سر و صورت ریلکسیشن

3. ماساژ تایلندی

4. ماساژ سر و صورت درمانی 

5. ماساژ کلاسیک 

6. میکس سوئدی_تایلندی

7. ماساژ ریلکسی با بادکش

8. ماساژ بادکش

9. میکس ریلکسی با سنگ داغ

10. ماساژ ریلکسی

11. ماساژ بامبو 

12. میکس بامبو_ریلکسی

13. ماساژ سنگ داغ

14. ماساژ میکس روغن

15. ماساژ سوئدی

16. ماساژ سر و صورت

17. میکس ریلکسی با بادکش 

 

  

Template Design:Dima Group