درباره ما

09030495239

info@parivarbeauty.com

پریوار ایده ای نو در بهره وری

عضو گروه بارشیک ( حوزه مهربانوان)

طراحی و اجرای این مرکز، توسط بانوان هنرمند سیرجانی انجام گرفته و به عنوان یک الگوی ملی مورد توجه است. آموزه های فرهنگی نو و پیشرفت بانوان دو عامل بوجود آورنده شهر زیبایی پری وار می باشد. مجموعه پری وار با حذف معطلی های متداول و تقسیم کار اختصاصی، قدم های موثری را جهت اشتغال عمومی حوزه زنان برداشته است.نوبت گیری اینترنتی، انجام کار تخصصی، مشتری محوری، کسب رفتار سازمانی، حق انتخاب مشتری و آزادی عمل هنرمند آرایشگر تنها بخش هایی  از دستاوردهای پری وار است.                                                                                                                                                                                                         

 

Template Design:Dima Group